Foma Centralenhet W27

  • 6 000 kr


Ersättaren till W15 och W30

Ej i lager, ring för lev besked. Kontakta oss för mer info

FO­MAs W-​se­rie är den klas­sis­ka se­ri­en. Med damm­be­hål­la­re av rost­fritt stål.
W27 kopp­las in med snabb­kopp­ling­ar som över­går i det fas­ta 51mm rörsy­ste­met.
Den er­sät­ter W15 och W30 rätt av, men är star­ka­re och tys­ta­re och 10cm hög­re.

Fak­ta
Sugef­fekt 548 air­watt
De­ci­bel 63 dB
Luft­flö­de 234 m3 / t
Un­der­tryck 28 kPa
Säk­ring 10 A
Motor Ef­fekt 1600W / 1400 W
Fil­tre­ring På­se 15l
Damm­be­hål­la­re 20 l Höjd 69 cm
Di­a­me­ter 30 cm
Vikt 11 kg

Art.nr 1527