Puzer Oiva 1600

Puzer Oiva 1600

  • 7 000 kr


Klas­sisk finsk central­damm­su­ga­re för­ny­ad med en star­ka­re och mer tyst­gå­en­de mo­tor på 1760W. Pas­sar al­la ty­per av vil­lor. Kom­pa­ti­bel med Pu­zers al­la gam­la mo­del­ler fär­dig att hängas upp på den gam­la mon­te­rings­plat­tan.

Fak­ta
Sugef­fekt 653 air­watt
De­ci­bel 68 dB
Luft­flö­de 194 m3 / t
Un­der­tryck 30 kPa
Säk­ring 10 A
Ef­fekt 1760W / 1600 W
Fil­tre­ring Pap­pers­fil­ter
Damm 20 liter
Höjd 60 cm
Di­a­me­ter 35 cm
Vikt 12 kg

Art.nr. 1600