Cyclovac centralenhet E615

  • 7 000 kr


Pås­lös Cyk­lon­ma­skin
Kraft­full och tyst­gå­en­de central­damm­su­ga­re med myc­ket god sugef­fekt, spe­ci­ellt vid långa rörsträc­kor och damm­su­gar­slang­ar. An­pas­sad för de fles­ta ty­per av vil­lor och mind­re dag­hem el­ler kon­tor. Dam­mupp­tag­ning­en sker i en hög och ef­fek­tiv cyk­lon med dub­belt fil­ter och stor fil­te­ry­ta. Damm­be­hål­la­ren är på he­la 26 li­ter

Fak­ta

Sugef­fekt 700 air­watt
De­ci­bel 59 dB
Luft­flö­de 235 m3 / t
Un­der­tryck 34,9 kPa
Säk­ring 10 A
Max/min Ef­fekt 1600W / 1522 W
Fil­tre­ring Cyklon
Dammka­pa­ci­tet 26 l
Höjd 91 cm
Di­a­me­ter 30 cm
Vikt 12 kg

Artikelnr: 1105