Cyclovac centralenhet GS115

  • 6 000 kr


"Bäst i test"
Bäst i test i Råd&Rön nr10/2003
Vår mest po­pu­lä­ra central­damm­su­ga­re, som ger dig myc­ket för peng­ar­na. Pas­sar bäst för rad­hus och vil­la. En­kel och hy­gi­e­nisk dam­mupp­tag­ning med en damm­su­gar­på­se på 20 li­ter. Den är ex­tremt bra ljud­däm­pad och där­för myc­ket pla­ce­rings­vän­lig.

Fak­ta

Sugef­fekt 598 air­watt
De­ci­bel 54 dB
Luft­flö­de 268 m3 / t
Un­der­tryck 30,8 kPa
Säk­ring 10 A
Max/min Ef­fekt 1600W / 1522 W
Fil­tre­ring På­se
Dammka­pa­ci­tet 20 l
Höjd 57,8 cm
Di­a­me­ter 30,2 cm
Vikt 8,7 kg

Artikelnr: 1100