Rörövergång

Rörövergång

  • 80 kr


51mm - 42mm
Rörö­ver­gång
Rörsy­stem 2" = 51 mm - Rörsy­stem 42 mm
När man be­hö­ver gå från ett rörsy­stem till ett an­nat.