Kombimunstycke Proffs

  • 400 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Ett ro­busta­re golv­mun­styc­ke för pro­fes­sio­nellt an­vän­dan­de. Pas­sar även dig som krä­ver hög­re håll­bar­het vid damm­sug­ning. Har en om­kopp­ling från mat­ta till hårt golv.
32 mm