Elementborste

  • 50 kr


Pas­sar på ra­di­ator­mun­styc­ke art­nr 3313
En bra bors­te för att få rent i trånga ut­rym­men, t.ex bakom ele­men­tet.