Golvmunstycke Hjul/Skrapa

  • 250 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Lågt mun­styc­ke ut­an borst med skra­por (typ torkar­blad). Ett stort in­gångs­hål gör att det­ta mun­styc­ke pas­sar ex­tra bra till central­damm­su­ga­re. Går di­rekt från mat­ta till hårt golv ut­an om­kopp­ling.
32mm, (kontakta oss vid andra mm-storlekar).