Golvmunstycke XL Borst/Hjul

  • 400 kr


36 cm brett, pas­sar al­la mär­ken
Pas­sar al­la mär­ken Upp­gra­de­ra ditt sy­stem!
Bäst i test! Lätt och stort luft­flö­de.
Det­ta mun­styc­ke är spe­ci­ellt fram­ta­get för central­damm­su­ga­re. Hju­len ska­par en di­stans mot un­der­la­get och för­hind­rar att mun­styc­ket sugs fast. Det sto­ra in­gångs­hå­let bor­gar för stort luft­flö­de. Gå di­rekt från hårt golv till mat­ta ut­an om­kopp­la­re.