Litet Kombimunstycke Möbel/Textil

  • 150 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Prak­tiskt kom­bi­mun­styc­ke för bok­hyl­lan, sof­fan och gar­di­nen.
Klas­siskt mun­styc­ke var­för slä­pa med sig två mun­styc­ke när det räc­ker med ett.