Skarvstycke till Städslang

Skarvstycke till Städslang

  • 100 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Pas­sar al­la 32 mm slang­ar.
Gäng­as på städ­slang­en, prak­tiskt om slang­en gått av el­ler om man be­hö­ver för­länga slang­en