Städutrustning Fjärr Allaway

  • 3 100 kr


9-​10-​12m Start­knapp på hand­tag, pas­sar endast Al­la­way centraldammsugare med Classic suguttag.
Välj slang­längd här ovan.
Beräkna slangens längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver.
Städ­ut­rust­ning fjärr 9-​10-​12 me­ter
in­ne­hål­ler;
Städ­slang fjärr 9-​10-​12 me­ter, 32 mm städsystem.
Te­leskop­rör, lättmetall
Kombimunstycke Golv/Matta Proffs
Golv­mun­styc­ke, Borst/Hjul
Li­tet Kom­bi­mun­styc­ke Mö­bel/Tex­til
Ra­di­ator­mun­styc­ke
Slang­hål­la­re
OBS In­ne­hål­let på bil­den kan va­ri­e­ra