Teleskoprör + Golvmunstycke

  • 400 kr


Pas­sar al­la mär­ken
UPP­GRA­DE­RA!
Upp­gra­de­ra till ett mer be­kvämt och ef­fek­ti­va­re sy­stem.

Ett lätt och in­ställ­nings­bart te­leskop­rör i svart lättmetall. Byt ut ditt gam­la stål­rör i krom som för­stör hand­ta­get och din rygg.
Bäst i test! Lätt och stort luft­flö­de.
Det­ta mun­styc­ke är spe­ci­ellt fram­ta­get för central­damm­su­ga­re. Hju­len ska­par en di­stans mot un­der­la­get och för­hind­rar att mun­styc­ket sugs fast. Det sto­ra in­gångs­hå­let bor­gar för stort luft­flö­de. Gå di­rekt från hårt golv till mat­ta ut­an om­kopp­la­re.
32 mm stan­dard­sy­stem, ring vid and­ra dim.