Turbomunstycke Luftdrivet

  • 750 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Ett myc­ket ef­fek­tivt luft­dri­vet golv­mun­styc­ke spe­ci­ellt an­pas­sat för mat­tor.
nor­malt 2-3 da­gars le­ve­rans­tid