Föravskiljare 30 lit

Föravskiljare 30 lit

  • 1 500 kr


Proff­sav­skil­ja­re för slip­damm och väts­ka
Pro­fes­sio­nell för­av­skil­ja­re för vat­ten, as­ka, slip-​ och gips­damm. Pas­sar al­la kän­da damm­su­ga­re.
Le­ve­re­ras klar att an­vän­da med fin­fil­ter, tank i rost­fritt stål.
2 m sug­slang, flot­tör för vat­ten­sug.
Tank på 30 l.