Cyclovac centralenhet HX7515

Cyclovac centralenhet HX7515

  • 15,000 kr


Dubb­la mo­to­rer myc­ket kraft­full, parallell eller seriekopplas efter objektets behov.
En myc­ket kraft­full 2 mo­tors cen­tra­len­het som pas­sar till den sto­ra vil­lan, sko­lor, ho­tell el­ler äldre­bo­e­en­de.
20 li­ters Damm­su­gar­på­se
RE­FE­REN­SER
10 st installerade på äldre­bo­en­det Ber­na­dot­te i Upp­sa­la,
5 st mon­te­ra­de på Sjuk­stu­gan i Kopp­ar­berg
8 st installerade på Kaverös äldreboende i Västra Frölunda.

Fak­ta
Sugef­fekt
1300 air­watt
De­ci­bel
78 dB
Luft­flö­de
403 m3 / t
Un­der­tryck
38 kPa
Säk­ring
16 A
Motor Ef­fekt
3335W / 3035 W
Fil­tre­ring
Cyk­lon / Te­flon fil­ter
Dammka­pa­ci­tet
32 l
Höjd
95 cm
Di­a­me­ter
36 cm
Vikt
20 kg