Filter hängande passande Beam

Filter hängande passande Beam

  • 800 kr


Finns för de fles­ta mo­del­ler
Fil­ter, häng­an­de Beam
Vi tar hem fil­ter till de fles­ta av Beams mo­del­ler, le­ve­rans­tid ca 1 vec­ka.
OBS! Vid be­ställ­ning ange mo­dell­num­mer vid - Kund­upp­gif­ter - Öv­ri­ga upp­lys­ning­ar - Kom­men­tar.
(Det­ta gör du ef­ter du tryckt på "Köp nu" knap­pen)
Pri­set av­ser 1 st fil­ter, bil­den vi­sar ex­em­pel på hur de kan se ut.