Grovavskiljare för aska 15 liter

Grovavskiljare för aska 15 liter

  • 750 kr


Pas­sar al­la central­damm­su­ga­re och damm­su­ga­re!
Prak­tisk till­be­hör när man su­ger upp bygg­damm och as­ka ur spi­sen. För­läng­er lev­nads­ti­den för din damm­su­ga­re. Nu slip­per du sli­ta ut din damm­su­ga­re vid gröv­re ren­gö­ring!