Installationsdosa

Installationsdosa

  • 120 kr


Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
För muf­fat rörsy­stem 42 mm
Pas­sar till Pu­zers sugut­tag
Glöm in­te sug­dos­för­läng­a­re
vid dub­bel gips el­ler väg­ge­nom­fö­ring