Kol Grå säljes parvis

Kol Grå säljes parvis

  • 500 kr


Pas­sar bl.a. Beam, Smart, Elux med fle­ra mo­del­ler
Kol, grå el­ler svart säl­jes par­vis
Kol­bors­te: Bredd 8mm Höjd 14mm Längd 28mm
Kol­hål­la­re: Bredd 12mm Höjd 18mm Längd 38mm
Grå el­ler svar­ta hål­la­re (33410-​3)
Pas­sar bl.a. Beam 192-​297-​Smart 491
Mo­tor­ka­bel är fäst med ett flat­stift fram på kol­hål­la­ren.
Obs! När ko­len är ned­slit­na kan det va­ra ett tec­ken på att kol­lek­torn är de­for­me­rad. Då kan de nya ko­len sli­tas ner snabbt och ett mo­tor­byte va­ra nä­ra fö­re­stå­en­de. Kol är en för­bruk­nings­va­ra, an­vän­da kol åter­ta­ges ej.