Kol Mässing säljes parvis

Kol Mässing säljes parvis

  • 500 kr


Pas­sar bl a Fo­ma och Pu­zer
Kol, grå el­ler svart säl­jes par­vis
Kol­bors­te: Bredd 8mm Höjd 11mm Längd 26mm Kol­hål­la­re: Bredd 10mm Höjd 12mm Längd 43mm
Mäs­sings­hål­la­re
Pas­sar bl.a. vis­sa mo­del­ler av Fo­ma w15, Cyclo­vac och Pu­zer
Mo­tor­ka­bel är fäst med ett flat­stift bak på kol­hål­la­ren.
Obs! När ko­len är ned­slit­na kan det va­ra ett tec­ken på att kol­lek­torn är de­for­me­rad. Då kan de nya ko­len sli­tas ner snabbt och ett mo­tor­byte va­ra nä­ra fö­re­stå­en­de. Kol är en för­bruk­nings­va­ra, an­vän­da kol åter­ta­ges ej.