Kol Vinge säljes parvis

Kol Vinge säljes parvis

  • 500 kr


Kol, vinge säl­jes par­vis
Kol­bors­te: Bredd 6mm Höjd 10mm Längd 26mm
Kol­hål­la­re: Bredd 13mm Höjd 16mm Längd 36mm
Bru­na hål­la­re med vinge/vin­kel (302303K) cc-​mått skruv­hål 26mm
Pas­sar bl.a. Hu­sky, FO­MA samt många fler.
Mo­tor­ka­bel är fäst med ett flat­stift bak på kol­hål­la­ren.
Obs! När ko­len är ned­slit­na kan det va­ra ett tec­ken på att kol­lek­torn är de­for­me­rad. Då kan de nya ko­len sli­tas ner snabbt och ett mo­tor­byte va­ra nä­ra fö­re­stå­en­de. Kol är en för­bruk­nings­va­ra, an­vän­da kol åter­ta­ges ej.