Kretskort Puzer

  • 1,700 kr


Kretskort som pas­sar till al­la Pu­zer vil­la-​mo­del­ler. En­kel att mon­te­ra! Al­la kab­lar för­u­tom mo­tor­ka­beln med­föl­jer.