Motor BPT 2

  • 2 500 kr


By­pass-​mo­tor med två fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.

Pas­sar Beam, Hu­sky, Al­la­way, Electro­lux och många and­ra mär­ken!

Mät höjd och di­a­me­ter på din gam­la mo­tor och jäm­för med måt­ten med på mått­skis­sen ne­dan.

Pack­ning­ar och skru­var in­går ej. Tänk på att spa­ra des­sa från din gam­la mo­tor.

Tnr 116355-​00
Max­Watt 1500
Nom­Watt 1300

Ring gär­na för mer in­for­ma­tion på 031-​582020