Radiatormunstycke

Radiatormunstycke

  • 50 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Ett spets­mun­styc­ke för att kom­ma åt bakom t.ex. ele­ment.
Kom­plet­te­ra gär­na med ele­ment­bors­te art.nr. 3312