Rensdrag med skruv

Rensdrag med skruv

  • 250 kr


Ett rens­band på 7.6 me­ter med en spi­ral längst fram.
För­sedd med en vev, det går även att kopp­la till en skruv/borr­ma­skin
De­när myc­ket ef­fek­tiv och prak­tisk om man har fått ett stopp i rörsy­stem el­ler slang.