Rör 1,2 m

Rör 1,2 m

  • 80 kr


Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42mm
Rör 1,2 me­ter
di­a­me­ter 42 mm
pas­sar pu­zers svar­ta rörsy­stem
OBS! Rakt rör, allt­så ing­en muff i ena än­dan