Rörklamma

Rörklamma

  • 10 kr


Rör­klam­ma
1st per me­ter rör re­kom­men­de­ras
Pas­sar 2" = 51 mm Rör
Finns även i ABS el­ler PP-​plast kon­tak­ta oss för of­fert