Rörklämma

Rörklämma

  • 10 kr


Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
För muf­fat rörsy­stem 42 mm
re­kom­me­de­rat 1st per me­ter