Skarvmuff

Skarvmuff

  • 50 kr


Skarv­muff
2" = 51 mm Lim­mas
Finns även i ABS el­ler PP-​plast kon­tak­ta oss för of­fert