Slanghållare

Slanghållare

  • 100 kr


Pas­sar al­la mär­ken
En en­kel och ro­bust slang­hål­la­re i vit hård­plast.