Slanghandtag Fjärr

  • 800 kr


Pas­sar Fo­ma
Välj 30mm el­ler 34mm, yt­ter­di­a­me­ter på främ­re rö­ret. (30mm finns ba­ra i svart)