Städutrustning Fjärr

  • 2 000 kr


8-​10-​12m Start­knapp på hand­tag, pas­sar al­la mär­ken, ut­om Al­la­way.
Välj slang­längd här ovan.
Beräkna slangens längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver.
Städ­ut­rust­ning fjärr 8-​10-​12 me­ter
in­ne­hål­ler;
Städ­slang fjärr 8-​10-​12 me­ter, 32 mm stan­dard­sy­stem.
Te­leskop­rör, lättmetall
Kombimunstycke Golv/Matta Proffs
Golv­mun­styc­ke, Borst/Hjul
Li­tet Kom­bi­mun­styc­ke Mö­bel/Tex­til
Ra­di­ator­mun­styc­ke
Slang­hål­la­re
OBS In­ne­hål­let på bil­den kan va­ri­e­ra
Pas­sar al­la mär­ken, ut­om Al­la­way.