Suguttag vit plast

  • 250 kr


Sugut­tag, vit plast
Pas­sar Pu­zers 42mm rörsy­stem
Mo­dern välvd snygg sug­do­sa som nu­me­ra har skru­var för att fäs­ta svag­ströms­led­ning­en.
mått 120x­80 mm