Suguttagsförlängare

Suguttagsförlängare

  • 20 kr


Sugut­tags­för­läng­a­re
Be­hövs vid dub­bel gips­vägg
Rörsy­stem 2"-51 mm

Finns även i ABS el­ler PP-​plast kon­tak­ta oss för of­fert