Tilläggssats T1

  • 600 kr


In­ne­håll bl.a. 1st sugut­tag 6m rör Rörsy­stem 51mm lim­mas
Tilläggssats T1
in­ne­hål­ler;
1st sugut­tag plast - 6m rör - 10m svag­ström - 1st 90 vin­kel - 1st mon­te­rings­bric­ka - 1st 90 Y-Gren - 5st 90 böj - 2st 45 böj - 4st skarv­muff - 6st rör­klam­ma - 1st lim
2" = 51 mm Lim­mas
OBS1! Bil­den vi­sar de­lar av in­ne­hål­let i sat­sen.
OBS2! På bilden med antal skall 1st 90 Y-gren läggas till och 1st Utblåsventil tas bort.
Finns även i ABS el­ler PP-​plast kon­tak­ta oss för of­fert