VacPan Sockeluttag rostfritt

  • 1 500 kr


VacPan, soc­kelut­tag rost­fritt
Rörsy­stem 2" = 51 mm
Ett prak­tiskt hjälp­me­del, so­pa in grus och smu­lor ut­an att ta fram städ­slang­en.
Per­fekt för Fri­sö­rer, kon­tak­ta oss för re­fe­ren­ser
Pas­sar al­la mär­ken
Svensk­till­ver­kad i rost­fritt stål.