Utblåslucka Vit plast

  • 220 kr


Ut­blå­sven­til plast vit
Rörsy­stem 2" = 51 mm
Mon­te­ras på hu­sets fa­sad, för ett tätt sy­stem.
Pas­sar al­la mär­ken