Kombimunstycke Golv/Matta

  • 250 kr


Pas­sar al­la mär­ken
Klas­siskt golv­mun­styc­ke med en om­kopp­ling från mat­ta till hårt golv.
32mm