Städslang Standard

  • 1 000 kr


8-​10-​12m, pas­sar al­la mär­ken. Start vid an­slut­ning i ut­ta­get
Välj slang­längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver
Star­tar an­lägg­ning­en när änd­styc­ket stop­pas in i väggut­ta­get. Böj­lig och tå­lig slang.
Pas­sar al­la ty­per av central­damm­su­ga­re.
Glöm in­te att upp­gra­de­ra ditt sy­stem med;
Te­leskop­rör av alu­mi­ni­um och Golv­mun­styc­ke spe­ci­ellt fram­ta­get för central­damm­su­ga­re.