Städutrustning Standard

  • 1 500 kr


8-​10-​12m, pas­sar al­la mär­ken. Start vid an­slut­ning i väggut­tag.
Välj slang­längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver.
Pas­sar al­la mär­ken.
An­lägg­ning­en star­tas när slang­en sätts i sugut­ta­get
Städ­ut­rust­ning stan­dard
in­ne­hål­ler;
Städ­slang stan­dard 8-​10-​12m (välj i lis­tan)
Te­leskop­rör, lättmetall
Kombimunstycke Golv/Matta
Golv­mun­styc­ke, Borst/Hjul
Li­tet Kom­bi­mun­styc­ke Mö­bel/Tex­til
Ra­di­ator­mun­styc­ke
Slang­hål­la­re
OBS In­ne­hål­let på bil­den kan va­ri­e­ra